Активности

Едукативна работилница за недискриминација во СОУ „Коста Сусинов“ во организација на фондацијата „Елена Лука“

Најдобрите ученици од СОУ „Коста Сусинов“ присуствуваа на театарска претстава во МНТ

Одбележан Денот на пролетта и Денот на екологијата во СОУ „Коста Сусинов“

Одржани повеќе работилници на тема инклузија со учениците од деветто одделение

Реализирана активност во рамките на проектот за „Инклузивно образование“

Пишување цитати од познатиот физичар Алберт Ајнштајн – МИО (Славица Ѓоргиева и Ленче Крстева)

Изработка на пиоден систем на елементите – МИО (Верица Ѓоргиева, Џафер Мемишовски)

Обележување на денот на планетата Земја – МИО активност (Наташа Анѓелова и Катерина Трајанова)

Етнографски одлики – запознавање со традиционалната носија, фолклорот, обичаите на Македонците и Турците (МИО активност на Ленче Јованова и Шабан Дервишев)

Декорирање и украсување на кабинетот по француски јазик со заедничка соработка на учениците од сите етнички групи – активност во рамките на проектот за меѓуетничкo интегрирано образование (Нина Железарска)

Инклузивна уметничка работилница – Мултимедијален проект на Живко Поповски – Cvetin

“Покондирена тиква” на Јован Стерија Поповиќ во изведба на учениците од СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш

Еколошка акција на младите – Еко знаме во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш

Превод »