На 1. државен натпревар по информатичко размислување кој се одржа на 17.02.2024, организиран од центарот за едукација „New Corner “од нашето училиште учествуваа 12 ученици кои ги постигнаа следниве резултати:

1. Анастасија Ржева – I год. – III награда (ментор: Василка Митева)

2. Матеј Цветковски – II год. – III награда (ментор: Василка Митева)

3. Дарко Тодоров – IV год. – III награда (ментор: Славица Атанасова)

4. Деница Трајанова – IV год. – III награда (ментор: Борче Алексов)

5. Ана Коцева – IV год. – III награда (ментор: Славица Атанасова)

6. Ана Ѓорѓиевска – I год. – успешно учество (ментор: Василка Митева)

7. Зорана Атанасова – I год. – успешно учество (ментор: Василка Митева)

8. Кирил Сусинов – I год. – успешно учество (ментор: Василка Митева)

9. Никола Канлиев – I год. – успешно учество (ментор: Василка Митева)

10. Драгица Трајкова – I год. – успешно учество (ментор: Василка Митева)

11. Игор Димчевски – II год. – успешно учество (ментор: Борче Алексов)

12. Верица Поцева – IV год. – успешно учество (ментор: Славица Атанасова)

Честитки за учениците и менторите!

Превод »