Распоред за I и III година за учебната 2020/2021

Raspored-na-casovi-I-i-III

Распоред за II и IV година за учебната 2020/2021

Raspored-na-casovi-II-i-IV

Часовите во СОУ „Коста Сусинов“ се одржуваат online според следниов распоред:

Прва смена                                                 Втора смена

I-час 07:30 – 08:05                                        I-час 12:30 – 13:05
II-час08:10 – 08:45                                        II-час 13:10 – 13:45
III-час 09:05 – 09:40                                      III-час 14:05 – 14:40
IV-час 09:45 – 10:20                                      IV-час 14:45 – 15:20
V-час 10:25 – 11:00                                        V-час 15:25 – 16:00
VI-час 11:05 – 11:40                                       VI-час 16:05 – 16:40
VII-час 11:45 – 12:20                                       VII-час 16:45 – 17:20

Превод »