Комбинација на изборни предмети од јазично уметничкото подрачје им овозможува на завршените ученици поголеми шанси за да се запишат на:

  • Англиски јазик и книжевност – Филолошки факултет
  • Германски јазик и книжевност – Филолошки факултет
  • Франсцуски јазик и книжевност – Филолошки факултет
Превод »