Учениците кои ќе се одлучат за образовниот профил „Металурчки техничар“ имаат можност за изучување на следниве предмети:

metalurska_brosura2

Наставата се реализира:

  • Интерно, во објектите на училиштето  (училници и кабинети)
  • Екстерно, во објекти надвор од училиштето (производни системи и фирми од дејноста)

Наставен план

  • Времетраење на образованието: четири години

Галерија

Превод »