РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА

Повторно први во регионот на Регионалниот натпревар по Биологија со Деница Трајанова од II година и III награда и учество на Државен натпревар на ученикот Филип Ташков од III год.

Превод »