Средношколската Унија е здружение на ученици кои организирааат поголем дел од училишните активности и се залагаат за исполнување на барањата и потребите на учениците и поттикнување на меѓусебна, дипломатска соработка.

Програма на средношколската унија – 2021/22:
Programa-na-srednokolska-unija-2021-22 (1)

Кодекс на однесување изработен од СУ:
Кодекс на однесување (1)

Записници од извршените активности на СУ:
ЗАПИСНИЦИ (2)

Извештај за прво полугодие – 2021/22
Извештај-прво-полугодие-2021-22

Членови на СУ:
Членови на СУ (2) 1 1

Превод »