Во периодот од 24ти до 26ти август, учениците од СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш, учесници во проектот “Access”, беа на тридневен летен камп во “Извиднички центар”, Охрид, под менторство на професорките по англиски јазик Катерина Сусинова и Наташа Спасевска. Летниот камп, организиран како…

read more

На ден 02.06.2022г. група ученици од од СОУ „Коста Сусинов“ кои реализираат настава на македонски и турски наставен јазик беа на организирана посета на неколку значајни места во Струмица. Оваа организирана посета е втора од повеќето планирани активности поддржани со грант од…

read more

Запиши се во средно училиште во 4 чекори! Кликни го линкот кој води до онлајн апликацијата https://e-uslugi.mon.gov.mk Пополни ги потребните податоци, скенирај или сликај и прикачи ги потребните документи (свидетелствата за VI, VII, VIII и IX одделение ,извод од родени) Притисни аплицирај…

read more

Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Република Македонија им додели диплома за освоено трето место на ученикот Лео Тренчев и благодарница на менторот Борче Алексов за учеството на XXXIX Државни натпревари на…

read more
Превод »