Учениците од СОУ Коста Сусинов, Радовиш подготвија еко музичко видео за националниот и интернационалниот натпревар организиран од страна на ОХО-здружението на граѓани за заштита на животната средина и Фондацијата за еколошка едукација (ФЕЕ). Натпреварот ќе се одржи по повод Светскиот ден на…

read more

Ефтим е роден во Радовиш и своето средно образование го заврши во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш. Тој има дипломирано на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2008 година, а магистрирано на истиот факултет на насоката Интелигентни информациони системи…

read more

Проект на YES мрежата на УСАИД Бележиме уште еден успех во активностите на СОУ Коста Сусинов. Отворањето на Кариерниот Центар како проект на YES мрежата на УСАИД ни претставува еден чекор напред по патот за градење успешна кариера. Кариерата е динамично градење…

read more

Нада Ципушева е една од познатите личности кои потекнуваат од Радовиш и имаат предавано токму во нашето училиште. Таа има завршено Филозофски факултет – ОНО, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а моментално е Пратеник од Радовиш во Собранието на  Република…

read more
Превод »