Реализирана уште една активност на учениците од СОУ „Коста Сусинов“ во рамките на проектот за заеднички ученички активности

На ден 02.06.2022г. група ученици од од СОУ „Коста Сусинов“ кои реализираат настава на македонски и турски наставен јазик беа на организирана посета на неколку значајни места во Струмица. Оваа организирана посета е втора од повеќето планирани активности поддржани со грант од…

read more
Превод »