На 07.06.2023 год. учениците-учесници во проектот BRAVE ја имаа својата завршна средба на која ги презентираа финалните производи од проектот – постерите и онлајн брошурата, ги искажаа своите позитивни импресии од сите активности во проектот и добија благодарници за успешно учество и…

read more

Како дел од активностите на проектот BRAVE, учениците го посетија главниот град, Скопје, и покрај врнежливото време си поминаа прекрасно! Најпрво имаа разглед на позначајните зданија во центарот на градот, а потоа ја гледаа театарската претстава „Народен непријател”, во Македонскиот народен театар….

read more

Во рамките на проектот BRAVE, на 12. април, 2023, беше реализирана четвртата работилница “Bullying – Victim or victor?!?”, со учениците – учесници во проектот, од нашето училиште СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш. Работилницата која, беше раководена од страна на проф. Нина Железарска, опфаќаше…

read more

На 20.03.2023 беше одржана третата работилница од проектот “BRAVE – ХРАБРИ” на тема “Активирај се! – Биди одговорен кон животната средина!”, под раководство на проф. Венка Тадирова, а во соработка со Здружението на граѓани “Еко Логик”. Учениците имаа можност да учествуваат во…

read more
Превод »