Во рамките на проектните активности за гимназиско образование, учениците од III3 и III4 паралелка при СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш, изработија електронски училишен весник „Средношколски приказни“ со најразлични теми и содржини кои се надеваме ќе ви причинат задоволство и интерес, читајќи ги… Алберт…

read more

ФОН Универзитетот подготви видео реклама за нивната соработка со сите средни училишта, учесници на МАССУМ. Учениците од СОУ Коста Сусинов се подготвени!

read more
Превод »