со учениците од III – 2 клас, гимназиско образование, општествено-хуманистичко подрачје, група А класен раководител: Наташа Спасевска предметен професор по биологија: Даниела Ѓоргиева Времетраење: 2 часа ( 90 минути ) 1. Воведен дел – дискусија во голема група ( на ниво на…

read more

ПОВИК  За натпревар за   ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА на англиски јазик  на МАССУМ Образовното Рандеву 2016 Се повикуваат сите ученици на СОУ “ Коста Сусинов ”  да учествуваат на овој натпревар индивидуално.   Секој ученик  треба да се пријави за учество кај проф….

read more

ПОВИК  За натпревар за најдобро  КАРИЕРНО  ПОРТФОЛИО  на МАССУМ Образовното Рандеву 2016   Се повикуваат сите ученици на СОУ “ Коста Сусинов ”  да учествуваат на овој натпревар индивидуално. Нашето училиште може да го претставуваат најмногу 3 ученика. Секој ученик  треба да…

read more

ПОВИК  За натпревар за најдобар ПОСТЕР на МАССУМ Образовното Рандеву 2016   Се повикуваат сите ученици на СОУ “ Коста Сусинов ”  да учествуваат на овој натпревар индивидуално или во тим. Тимот може да содржи до 3 ученика. Секој ученик или тим…

read more
Превод »