На ден 19.03.2022 година во СОУ “ Јане Сандански “ во Струмица се одржа општински натпревар по англиски јазик за учениците од средните училишта. Сите наши ученици се пласираа на регионален натпревар и ги постигнаа следниве резултати: име и презиме на ученикот…

read more

На ден 24.02.2022 се одржа општинскиот натпревар по информатика. На натпреварот учествуваа следниве ученици од нашето училиште Ципушев Ѓорги (I година), ментор: Василка Митева Алексов Марко (I година), ментор: Василка Митева Коцева Ана (II година), ментор: Борче Алексов Поцева Верица (II година),…

read more

На ден 25.02.2022 се одржа општинскиот натпревар по стручни предмети од електротехничка струка организиран од Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Македонија. Учениците кои учествуваа на општинскиот натпревар се Тренчев Лео…

read more

На 19.02.2022 година, се одржа општинскиот натпревар по математика за средно образование. На натпреварот учествуваа следниве ученици од нашето училиште и ги постигнаа следниве резултати:   Име и презиме Година ментор награда 1. Тијана Темелкова I Маја Сулева пофалница 2. Матеа Димитриева…

read more
Превод »