Пофалба за учениците од СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш, кои учествуваа на оптштинскиот натпревар по англиски јазик. Сите ученици се пласираа за учество на регионален натпревар. Михаела Тадирова I-1 – прва наградаМаксим Крстев I-2 – втора наградаМатеј Филипов II-1 – втора наградаСтефан Петрушев…

read more

На 26.01.2019 во просториите на СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш, се одржа 6. Општински натпревар по математика. На овој натпревар учествуваа Верче Андонова III год, која освои прва награда и со ова се стекна со право на учество на регионалниот натпревар, а ученичката Берна…

read more
Превод »