OТВОРЕН ДЕН НА СОУ „КОСТА СУСИНОВ” РАДОВИШ

Денес, 26.05.2022 година, четврток, во нашето училиште се одржа отворен ден за сите ученици од деветто одделение од сите основни училишта во нашата општина и општина Конче.

Нашите ученици имаа можност да ги претстават четирите струки:

  • Електро-техничка струка со 2 профили: електротехничар- енергетичар и електротехничар за компјутерска техника и автоматика;
  • Геолошко-рударска и металуршка струка со 2 профили: рударски техничар и металуршки техничар;
  • Машинска струка со 1 профил: машински техничар;
  • Градежно-геодетска струка со 1 профил: градежен техничар.

Исто така и гимназиските паралелки од:

  • Природно-математичкото подрачје,
  • Општествено-хуманистичко подрачје, и
  • Јазичното подрачје.

Во рамките на кампањата ‘’Учи паметно, работи стручно’’ за промоција на предностите и можностите кои ги нуди средното стручно образование, на овој отворен ден нашето училиште беше посетено од страна на заменик Министерот за образование и наука на РСМ.

Овој ден сите заедно го поминавме во дружење, за подобро запознавање, низ разни забавни и креативни активности.

Превод »