Како дел од активностите на проектот BRAVE, учениците го посетија главниот град, Скопје, и покрај врнежливото време си поминаа прекрасно! Најпрво имаа разглед на позначајните зданија во центарот на градот, а потоа ја гледаа театарската претстава „Народен непријател”, во Македонскиот народен театар….

read more

На 04.05.2023 и 05.05.2023 во ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” – Охрид се одржа државниот натпревар по стручни предмети од електротехничка струка организиран од Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Македонија. На…

read more

Во рамките на проектот BRAVE, на 12. април, 2023, беше реализирана четвртата работилница “Bullying – Victim or victor?!?”, со учениците – учесници во проектот, од нашето училиште СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш. Работилницата која, беше раководена од страна на проф. Нина Железарска, опфаќаше…

read more

На 20.03.2023 беше одржана третата работилница од проектот “BRAVE – ХРАБРИ” на тема “Активирај се! – Биди одговорен кон животната средина!”, под раководство на проф. Венка Тадирова, а во соработка со Здружението на граѓани “Еко Логик”. Учениците имаа можност да учествуваат во…

read more
Превод »