Донирани  таблети за цртање во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш за потребите на наставниот кадар по предметите од природните науки, математика и стручните предмети од металуршката и електротехничката струка. Голема благодарност до рудникот за бакар „Бучим“ и заменик генералниот директор Г-дин Николајчо Николов за хуманиот гест.

read more

Чест ни е да ве известиме дека книжниот фонд на нашето училиште е збогатен за уште 100 литературни изданија кои се донација од „Сојузот за грижа и воспитување на деца“. Книгите служат како лектири за учениците од СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш.

read more
Превод »