На 20.03.2023 беше одржана третата работилница од проектот “BRAVE – ХРАБРИ” на тема “Активирај се! – Биди одговорен кон животната средина!”, под раководство на проф. Венка Тадирова, а во соработка со Здружението на граѓани “Еко Логик”. Учениците имаа можност да учествуваат во…

read more

      Ученици од СОУ „Коста Сусинов”, учесници во проектот BRAVE, под менторство на проф. Венка Тадирова и проф. Катерина Сусинова, го одбележаа 21. Март – Денот на пролетта, преку акција на засадување сезонско цвеќе – лале, нарцис и темјанушка – со цел…

read more

И овој ден, вторник 22.02.2022, учениците презедоа активности за разубавување на животната средина. „Да ја вреднуваме и цениме водата“ Водата е во основата на одржливиот развој и е клучот за социо-економскиот развој, здравите екосистеми и за самиот опстанок на човекот. Тоа е…

read more

Учениците од проектот ACCESS дадоа свој дополнителен придонес на денешната еко активност на учениците од СОУ “Коста Сусинов”. Тие презедоа активности за уредување на внатрешноста на училиштето, со што еко катчето доби нов облик.

read more
Превод »