На 11/12 Ноември, 2017 година се спроведоа еко работилници на часовите од страна на предметните професори по повод Светскиот ден на акција. Мкеои професори имаа дискусија-разговор на некоја од еко темите заедно со учениците, некои изготвуваа еко пораки и сл, а најуспешна…

read more

По повод 21. Март, Денот на екологијата во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш беа одржани неколку еко работилници во кои учествуваа наставниците и учениците. Во дел од работилниците имаше дискусии околу одредени ЕКО ФАКТИ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ кои им беа прочитани на учениците. Сите…

read more

со учениците од III – 2 клас, гимназиско образование, општествено-хуманистичко подрачје, група А класен раководител: Наташа Спасевска предметен професор по биологија: Даниела Ѓоргиева Времетраење: 2 часа ( 90 минути ) 1. Воведен дел – дискусија во голема група ( на ниво на…

read more
Превод »