На ден 06.05.2022 во ССОУ “Коле Неделковски” – Велес се одржа државниот натпревар по стручни предмети од електротехничка струка организиран од Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Македонија. На натпреварот учествуваа…

read more

На ден 26.02.2022 во СОУ „Киро Спанџов – Брко“ Кавадарци се одржа регионалниот натпревар по стручни предмети од електротехничка струка организиран од Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Македонија. Нашиот ученик…

read more

На ден 25.02.2022 се одржа општинскиот натпревар по стручни предмети од електротехничка струка организиран од Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Македонија. Учениците кои учествуваа на општинскиот натпревар се Тренчев Лео…

read more
Превод »