“A BETTER REGION STARTS WITH YOUth” ( Проект  за соработка на младите поддржан од 6-те влади на  Западен Балкан: Албанија, Македонија, Босна и Херцеговина, Србија,  Косово* и Црна Гора, и други донатори ) Целта на овој проект е…

read more

Во текот на месец јуни за наставниот кадар од СОУ „Коста Сусинов“ се одржаа и останатите 3 обуки предвидени со проектот „Регионална поддршка за инклузивно образование“. Предавањата ги реализираа професори од Филозофски факултет – Скопје и тоа: проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова, проф. д-р…

read more

Во рамките на проектот за „Инклузивно образование“ е одржана активност за изработка на хамер проекти со пораки за инклузијата. Проектите беа прикачени во ходникот на училиштето.

read more

Општа цел на активноста: Запознавање со концептот за ИНКУЗИЈА и ДИВЕРЗИТЕТ и сфаќање на нивното значење. Вид на активноста : Работилница во склоп на Проектот за регионална подршка за инклузија во училиштето (проект на Советот на Европа и Европската унија)  Конкретни цели:…

read more
Превод »