Проект на YES мрежата на УСАИД Бележиме уште еден успех во активностите на СОУ Коста Сусинов. Отворањето на Кариерниот Центар како проект на YES мрежата на УСАИД ни претставува еден чекор напред по патот за градење успешна кариера. Кариерата е динамично градење…

read more
Превод »