Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2016/2017 година во Република Македонија, објавен од Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирање по предлог на основачот, СОУ Коста Сусинов Радовиш објавува: О Г Л…

read more

Нада Ципушева е една од познатите личности кои потекнуваат од Радовиш и имаат предавано токму во нашето училиште. Таа има завршено Филозофски факултет – ОНО, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а моментално е Пратеник од Радовиш во Собранието на  Република…

read more

Славе Јовановски е еден од многуте успешни луѓе кои го завршиле средното образование токму во СОУ Коста Сусинов. Тој по завршувањето на средното образование добива стипендија „Ристо Гуштеров“ благодарение на талентот по математика и информатика. Стипендијата го води во Ohio University каде што…

read more
Превод »