Рудникот “Бучим”, филијала наГрупацијата Солвеј Инвестмент во Македонија, го отвори својот годишен повик зa програмата Стипендирање за музичкиот камп Солвеј. Изборен дел исто така се организира и во градови во Украина и Гватемала, каде што се лоцирани дел од фирмите на Групацијата…

read more
Превод »