Денес 14. март, низ цел свет се одбележува Меѓународниот ден на бројот “π” (3,141592…). π е ирационален број, односно бесконечен непериодичен децимален број. На многумина од нас им претставува предизвик  колку  децимали можеме да запишеме од овој број, иако во сејдневната употреба…

read more
Превод »