Ефтим е роден во Радовиш и своето средно образование го заврши во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш. Тој има дипломирано на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2008 година, а магистрирано на истиот факултет на насоката Интелигентни информациони системи…

read more
Превод »