Славе Јовановски – дел од Google тимот

Славе Јовановски е еден од многуте успешни луѓе кои го завршиле средното образование токму во СОУ Коста Сусинов. Тој по завршувањето на средното образование добива стипендија „Ристо Гуштеров“ благодарение на талентот по математика и информатика. Стипендијата го води во Ohio University каде што…

read more

Роден е 1972 година во Радовиш. Своето средно образование го завршил токму во СОУ „Коста Сусинов“ во Радвиш. Дипломирал и магистрирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, во 1996 и 1998 година, соодветно. Докторирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје…

read more
Превод »