Нада Ципушева е една од познатите личности кои потекнуваат од Радовиш и имаат предавано токму во нашето училиште. Таа има завршено Филозофски факултет – ОНО, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а моментално е Пратеник од Радовиш во Собранието на  Република…

read more
Превод »