Роден е 1972 година во Радовиш. Своето средно образование го завршил токму во СОУ „Коста Сусинов“ во Радвиш. Дипломирал и магистрирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, во 1996 и 1998 година, соодветно. Докторирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје…

read more
Превод »