Во рамките на проектот BRAVE, на 12. април, 2023, беше реализирана четвртата работилница “Bullying – Victim or victor?!?”, со учениците – учесници во проектот, од нашето училиште СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш. Работилницата која, беше раководена од страна на проф. Нина Железарска, опфаќаше…

read more

На 20.03.2023 беше одржана третата работилница од проектот “BRAVE – ХРАБРИ” на тема “Активирај се! – Биди одговорен кон животната средина!”, под раководство на проф. Венка Тадирова, а во соработка со Здружението на граѓани “Еко Логик”. Учениците имаа можност да учествуваат во…

read more

На 03.03.2023 учениците од проектот BRAVE – ХРАБРИ, учествуваа во втората работилница од проектот на тема “Медиумска писменост”. Преку разновидни игри и активности како што се глув телефон, игра на улоги, анализа на реклами, дискусија и слично, учениците имаа можност да научат…

read more

На 12.02.2019 година (вторник), со времетраење од 12:40 до 14:15 часот, во просториите на кабинетот по Македонски јазик, при СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш, се одржа работилница “Како да се направи мулти-јазична брошура и  нејзино планирање и креирање”, во рамките на проектот RYCO…

read more
Превод »