Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2016/2017 година во Република Македонија, објавен од Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирање по предлог на основачот, СОУ Коста Сусинов Радовиш објавува: О Г Л…

read more

Првото пријавување и запишување на учениците во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш во јунскиот уписен рок ќе се изврши на 22 и 23 јуни 2015 година од 7:30  до 15:00 часот, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на…

read more
Превод »