Младите од Радовиш добија „Урбан ѕид“ на кој ќе можат да испишуваат пораки за заштита на животната средина и да цртаат графити со позитивна тематика. Урбаниот ѕид, кој се наоѓа на спортско – рекреативниот центар “25-ти Мај”, официјално го отворија директорот на Агенцијата за млади и…

read more
Превод »