Во периодот од 24ти до 26ти август, учениците од СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш, учесници во проектот “Access”, беа на тридневен летен камп во “Извиднички центар”, Охрид, под менторство на професорките по англиски јазик Катерина Сусинова и Наташа Спасевска. Летниот камп, организиран како…

read more

Учениците од проектот ACCESS дадоа свој дополнителен придонес на денешната еко активност на учениците од СОУ “Коста Сусинов”. Тие презедоа активности за уредување на внатрешноста на училиштето, со што еко катчето доби нов облик.

read more

Учениците од проектот ACCESS, денес, четврток, 24.02.2022, во просториите на СОУ “Коста Сусинов”, ја реализираа и последната работилница од предвидените 3 со учениците од 9 одделение од основните училишта во нашата Општина, кои беа предвидени во целите на проектот. На работилницата присуствуваа…

read more

Учениците и наставниот кадар од СОУ “Коста Сусинов” Радовиш изразуваат голема благодарност до основните училишта во општина Радовиш ООУ “Крсте Петков Мисирков”, ООУ “Никола Карев”, ООУ “Кирил и Методиј”, с.Ораовица, ООУ “Коста Рацин” с.Подареш и ООУ “Орце Николов” с.Ињево, Калуѓерица и Злеово,…

read more
Превод »