Нашите ученици, кои учествуваат во проектот “Access”, како дел од изучувањето на американската култура го одбележаа празникот Halloween! Овој празник е со христијанско потекло и се празнува во западните култури секогаш на 31ви Октомври, како дел од тродневните прослави ‘Allhallowstide’ со кои…

read more
Превод »