Во рамките на проектот RYCO “Youth in charge of the world!” – “Младите одговорни за светот!” остварена е работна посета на СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш, од страна на ученици и наставници од гимназијата “Светозар Марковиќ”, Нови Сад, како и од Средното стручно училиште…

read more
#

Славица Атанасова во просториите на СОУ “Коста Сусинов” на 13.11.2018  година, реализираше работилница во која главната цел беше учениците да научат како да изработат успешна веб страница. На работилницата присуствуваа учениците кои се таргет група на проектот и која ја сочинуваат 34…

read more
#

На 12.02.2019 година (вторник), со времетраење од 12:40 до 14:15 часот, во просториите на кабинетот по Македонски јазик, при СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш, се одржа работилница “Како да се направи мулти-јазична брошура и  нејзино планирање и креирање”, во рамките на проектот RYCO…

read more

На 14.11.2018 година (среда), со времетраење од 12:40 до 14:15 часот, во просториите на кабинетот по Музичка уметност, при СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш, се одржа работилница “Запознај ги убавините на Босна и Херцеговина и шармантното гратче Јајце”, во рамките на проектот RYCO…

read more
Превод »