Чест ни е да ве известиме дека книжниот фонд на нашето училиште е збогатен за уште 100 литературни изданија кои се донација од „Сојузот за грижа и воспитување на деца“.
Книгите служат како лектири за учениците од СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш.

donacija na knigi vo SOU Kosta Susinov 2

donacija na knigi vo SOU Kosta Susinov


donacija na knigi vo SOU Kosta Susinov 3

donacija na knigi vo SOU Kosta Susinov 1

Превод »