Директор

Од 6. јули 2022 година, нашето училиште е предводено од Миле Арсов. Тој е роден на 11. Февруари 1983 година. Своето средно образование го има завршено токму во СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш. Во 2006 година дипломира на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески” на универзитетот “Св. Кирил и Методиј “ – Скопје и се стекнува со звање Дипломиран професор по македонски јазик и литература VII степен.

,,Никогаш немојте да наоѓате изговори секогаш наоѓајте решение на проблемите. Животот е полн со предизвици нека овие признанија што ќе ги добиете бидат мотив за совладување на истите.

Кога се искачувате по патеката на успехот не заборавајте како сте стигнале до него подајте рака и никогаш не гледајте ги другите од врвот туку покажете им го патот до него”.

Превод »