Почитувани ученици,

согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија мерките за претпазливост од ширењето на коронавирусот (Covid-19) продолжуваат за целото времетраење на вонредната состојба.
Со оглед на ова, наставата нема да продолжи се до завршување на вонредната состојба во нашата држава. Во меѓувреме се работи на платформа за е-настава на новите наставни единици. До нејзина целосна изработка користете ги задолженијата што ви ги задаваат вашите професори преку следниот линк.

https://drive.google.com/drive/folders/1nCuus4iDnNgcXll5BRpZXk3vDBsEP1wG?fbclid=IwAR2GMkddmDJ5UnOSsOiEizdpoStOYNlVv9U_N-3-9KStIONFLWqIM1D9pVM

Превод »