СОУ Коста Сусинов , ги информира учениците дека се објавени резултатите за
избор на ученици во врска со Повикот за аплицирање на проект за
соработка на младите “A BETTER REGION STARTS WITH YOUth”
Ученици кои ќе бидат дел од проектот “A BETTER REGION STARTS WITH
YOUth” се следните:

Прва година
1. Иван Ефтимов I1
2. Спасе Спасов I1
3. Петар Ѓозев I2
4. Тоше Петрушев I2
5. Надица Јанева I3
6. Самира Асанова I3
7. Влатко Јованов I4
8. Симона Наунова I5
9. Петранка Јакова I5
10. Илија Димитриев I8
11. Петар Коцев I8

Втора година
1. Берна Асанова II1
2. Анастасија Пулева II1
3. Огнен Алексов II2
4. Викторија Крстева II4
5. Надица Накова II4
6. Стефанија Ристова II5
7. Ангела Митева II5
8. Елена Даова II5

Трета година
1. Сара Спасова III1
2. Викторија Митева III1
3. Елена Митева III1
4. Дарко Павиќевиќ III3
5. Евгенија Јашкова III3
6. Кристина Крстева III3

Четврта година
1. Ставре Спасов IV3
2. Ристе Коцев IV3
3. Роберт Коцев IV3
4. Димитриј Стојменов IV3
5. Дарко Петров IV8
6. Герасим Димов IV8
7. Драган Станичков IV8
8. Иван Ицов IV8
9. Али Енгин IV9

Сите ученици во текот на наредната седмица ќе бидат известени и детално
запознаени со активностите кои ќе следат во наредниот период.

Честитки!
Тимот на RYCO при СОУ “Коста Сусинов”

Превод »