И оваа година ученицитод СОУ “Коста Сусинов”и нивните наставници зедоа масовно учество на Образовното рандеву на МАССУМ кое се одржа во Велес на 6. мај 2022 година, и се стекнаа со многу медали и награди:

• Прво место ( златна плакета ) за најдобар постер за тимот ученици: Дарко Тодоров, Костантин Ѓозев, Кристијан Благоев, ментор: Верче Чапова.

• Второ место ( сребрена плакета ) за најдобро Интервју за работа – на англиски јазик, ученик: Васе Лазаров, ментор: Наташа Спасевска

• Трето место за најдобро јавно говорење – подготвен говор, ученик: Данче Накова, ментор: Катерина Диманова Јованова

• Трето место за најдобар филм, ученици: Никола Костадинов, Ристе Трајков, Виолета Василева, Ментори: Катерина Диманова Јованова и Славица Атанасова

• Трето место за најдобар штанд од електро-техничката струка, ученици: Илија Димитриев, Радомир Димитриевиќ, Спасе Илиев, Кристијан Благоев, Петар Коцев, Ментор: Дејан Милчевски.

Превод »