Многуте ученици кои што зачекориле во животот излегувајќи од клупите на нашето училиште, денес се истакнати граѓани, познати  уметници, културни дејци, професионалци и стопанственици.

Тоа е само доказ дека способноста за самостојно творечкои креативно дејствување во општествената и природната околина ја стекнале токму во клупите на нашето училиште.

 

Превод »