Младите од СОУ “Коста Сусинов” го негуваат и развиваат чувството за чиста и здрава еколошка средина. Денес понеделник, 21.03.2022 година , одбележувајќи го првиот ден на пролетта и Денот на екологијата, учениците од СОУ “Коста Сусинов” реализираа еко активности, со претставници од сите класови од двете смени од наставниот ден. Со тие активности на расчистување и собирање на сметот во училишниот двор и околу училишната зграда, се создаде убава слика на здрава и чиста животна средина.

Превод »