Образование

Унапредувањето на квалитетот на воспитно-образованиот процес во Општина Радовиш е врвен приоритет за сите вработени во СОУ Коста Сусинов.

Нашето училиште има за цел да се обезбеди еднакви услови за сите ученици, како и да го зголеми квалитетот на образованието преку осовременување на наставните програми и воведување на современи методи на настава и учење.

Идните ученици кои сакаат да го продолжат нивното школување во нашето училиште можат да избираат помеѓу:

Превод »