Во нашето училиште учениците имаат можност да одбираат помеѓу една од двете комбинации на природно-математичкото подрачје

Изборни предмети за природно-математичкото подрачје се:

prirodno matematicko

Комбинација на изборни предмети од Комбинација А им овозможува на завршените ученици поголеми шанси за да се запишат на:

  • Електротехнички факултет
  • Градежен факултет
  • Архитектонски факултет
  • Машински факултет
  • Природно – математички факултет (информатика, математика и физика)

Комбинација на изборни предмети од Комбинација Б им овозможува на завршените ученици поголеми шанси за да се запишат на:

  • Медицински факултет
  • Земјоделски факултет
  • Ветеринарен факултет
  • Технолошки факултет
  • Природно – математички факултет (хемија, биологија, физика и географија)
Превод »