Рударски и металуршки сектор има три квалификации и тоа:

  • Металуршки техничар – за паралелка со зголемен број на часови по практично образование (дуално)
  • Металуршки техничар,
  • Геолошко – рударски техничар за паралелка со зголемен број на часови по практично образование (дуално)
Превод »