Во рамките на проектните активности за гимназиско образование, учениците од III3 и III4 паралелка при СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш, изработија електронски училишен весник „Средношколски приказни“ со најразлични теми и содржини кои се надеваме ќе ви причинат задоволство и интерес, читајќи ги…

Алберт Ајнштајн рекол “Образованието е тоа што останува во тебе откако сé она што си научил во училиштето ќе биде заборавено”

Ученици, ова нека биде доказ дека малите идеи, со малку посветеност, желба и заеднички труд, навистина водат до успех. Нека и понатаму, во иднина, сé она што ќе остане во вас, откако многу нешта ќе бидат заборавени, ќе го искористите за да го направите вашето опкружување покреативно и поубаво во секој поглед!

Ментор на проектните активности – наставник Нина Железарска

Превод »