Одржани повеќе работилници на тема инклузија со учениците од деветто одделение

Последната недела од месец март, во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш се одржаа повеќе работилници со учениците од деветто одделение од основните училишта од Општина Радовиш.

rabotilnica so ucenicite od devetto oddelenie - kosta susinov radovis (4)

Темата на работилниците беше „Инклузија“ а групите од ученици беа од мешан состав т.е имаше ученици од повеќе училишта и паралелки.

Превод »