Одржани 3 обуки предвидени со проектот „Регионална поддршка за инклузивно образование“

Во текот на месец јуни за наставниот кадар од СОУ „Коста Сусинов“ се одржаа и останатите 3 обуки предвидени со проектот „Регионална поддршка за инклузивно образование“. Предавањата ги реализираа професори од Филозофски факултет – Скопје и тоа: проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова, проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ, доц. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска и доц. д-р Александра Каровска Ристовска.

Регионална поддршка за инклузивно образование - обуки во Коста Сусинов Радовиш (3)

Едукацијата се однесуваше на следниве теми:

I Филозофија на инклузивно образование

II Бариери за инклузивно образование,

III Карактеристики на ученици со посебни образовни потреби и

IV Изработка на Индивидуален образовен план (ИОП) за секој ученик со посебни образовни потреби.

Едукација е од голема корист за целиот наставен кадар за надминување на сите бариери во текот на воспитно-образовниот процес.

Регионална поддршка за инклузивно образование - обуки во Коста Сусинов Радовиш (6) Регионална поддршка за инклузивно образование - обуки во Коста Сусинов Радовиш (5) Регионална поддршка за инклузивно образование - обуки во Коста Сусинов Радовиш (4) Регионална поддршка за инклузивно образование - обуки во Коста Сусинов Радовиш (1)

Регионална поддршка за инклузивно образование - обуки во Коста Сусинов Радовиш (10)Регионална поддршка за инклузивно образование - обуки во Коста Сусинов Радовиш (9)Регионална поддршка за инклузивно образование - обуки во Коста Сусинов Радовиш (8)
Превод »