Големата книга на природата е напишана со јазикот на математиката.” –  Галилео Галилеj

На Регионалниот натпревар по математика кој се одржа во нашето училиште на ден 17.2.2018 година земаа учество 140 ученици од сите средни училишта од Струмица, Радовиш, Штип, Делчево, Македонска Каменица, Берово, Пехчево, Кочани и Виница.

regionalen natprevar po matematika - radovis

 

Учениците од СОУ „ Коста Сусинов “ – Радовиш продолжија да нижат награди.

Верче Андонова, ученичка од втора година освои II награда, ментор Билјана Јованова.

Берна Асанова, ученичка во прва година освои III награда, ментор Маја Сулева.

Учениците од прва година Сара Пачемска и Стефан Ефтимов освоија пофалници, ментор Маја Сулева.

Ученичката од четврта годна Росана Ицакова освои трета награда, ментор Марина Лазаров.

Викторија Ангелова, ученичка во четврта година освои пофалница, ментор Марина Лазаров.

На учениците им посакуваме уште поголеми успеси на Државниот натпревар.

regionalen natprevar matematika - radovis 2018

Превод »